Številka 209
Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 209/2021 z dne 31. 12. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4395. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov

Odloki

4396. Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4397. Tarifa Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
4398. Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
4399. Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
4400. Tarifa 2022 o vrednosti točke za plačilo za izvajanje poštnih storitev
4401. Tarifa 2022 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa

OBČINE

Cerkno

4402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno
4403. Sklep o potrditvi cene odvoza sveč iz pokopališč na območju Občine Cerkno
4404. Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Cerkno
4405. Sklep o cenah gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno

Hrpelje-Kozina

4406. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022

Ljubljana

4407. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022

Tržič

4408. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti