Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1843. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
1844. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1845. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1846. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1847. Sklep o razrešitvi in imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
1848. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

Drugi akti

1842. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih, nabavah, hrambi ter drugih načinih pridobitve ali razpolaganja z osebno zaščitno in kritično medicinsko opremo za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanju institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in ustreznimi ukrepi, zaradi sumov nezakonite porabe javnih sredstev in zaradi sumov opustitve ustreznih ukrepov v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije COVID-19, za obdobje od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje, blagovne rezerve, integriteto in preprečevanje korupcije ter ravnanje nosilcev javnih funkcij z javnofinančnimi sredstvi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1849. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
1850. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
1851. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1858. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

OBČINE

Borovnica

1852. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2019
1853. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica
1854. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Borovnica
1855. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Borovnica

Cerknica

1856. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2020
1857. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
AAA Zlata odličnost