Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1857. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, stran 4009.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 12. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica 
1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave marec 2020.
2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev povezanih z greznicami in MKČN v Občini Cerknica (brez DDV):
storitev
potrjena cena
subvencija občine
zaračunana cena*
Odvajanje kom. odpadne vode (€/m3)
0,2428
0,0037
0,2391
Čiščenje kom. odpadne vode (€/m3)
1,0241
0,2187
0,8054
Storitve povezane z greznicami in MKČN (€/m3)
1,0241
0,2187
0,8054
omrežnina odvajanje
potrjena cena
subvencija občine
zaračunana cena*
dimenzija vodomera
€ brez DDV
€ brez DDV
€ brez DDV
DN ≤ 20
9,3725
2,3431
7,0294
20 < DN < 40
28,1176
7,0294
21,0882
40 ≤ DN < 50
93,7252
23,4313
70,2939
50 ≤ DN < 65
140,5878
35,1470
105,4409
65 ≤ DN < 80
281,1755
70,2939
210,8816
80 ≤ DN < 100
468,6258
117,1565
351,4694
100 ≤ DN < 150
937,2517
234,3129
702,9388
150 ≥ DN
1.874,5034
468,6259
1.405,8776
omrežnina čiščenje
potrjena cena
subvencija občine
zaračunana cena*
dimenzija vodomera
€ brez DDV
€ brez DDV
€ brez DDV
DN ≤ 20
8,3500
2,0875
6,2625
20 < DN < 40
25,0499
6,2625
18,7874
40 ≤ DN < 50
83,4996
20,8749
62,6247
50 ≤ DN < 65
125,2495
31,3124
93,9371
65 ≤ DN < 80
250,4989
62,6247
187,8742
80 ≤ DN < 100
417,4982
104,3746
313,1237
100 ≤ DN < 150
834,9965
208,7491
626,2474
150 ≥ DN
1.669,9929
417,4982
1.252,4947
*cena za uporabnika s subvencijo
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2020 naprej.
Št. 007-2/2020
Cerknica, dne 9. julija 2020
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar