Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1855. Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Borovnica, stran 4008.

  
Na podlag 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Borovnica 
1. člen 
S to odredbo se določa parkirni red na javnih parkiriščih v občinskem središču.
2. člen 
V območje kratkotrajnega parkiranja – modre cone – so vključena naslednja parkirišča:
– parkirišče na Molkovem trgu – cona 1,
– parkirišče na Paplerjevi pri šoli – cona 2,
– parkirišče na Paplerjevi pri vrtcu – cona 2.
3. člen 
Za parkiranje vozil znotraj cone 1 velja:
– parkiranje omejeno na dve uri med 7.00 in 15.00 uro in je brezplačno.
Za parkiranje vozil znotraj cone 2 velja:
– parkiranje je omejeno med 7.00 in 15.00 uro,
– parkiranje do dve uri je brezplačno,
– naslednje ure parkirnina po 0,50 €/uro,
– mesečna parkirna je 50,00 €.
4. člen 
Območje modrih con, definirano v 2. členu tega odloka, je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih vozil. Parkiranje je dovoljeno le znotraj označenih parkirnih površin in znotraj talnih označb.
Voznik, ki parkira vozilo na modrih conah, na katerih je dovoljeno kratkotrajno parkiranje, mora čas začetka parkiranja označiti na vidnem mestu s parkirno uro v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
Mesečno parkirno karto lahko kupijo stanovalci s stalnim prebivališčem na Paplerjevi ulici in nimajo lastnega parkirišča. Vsaka stanovanjska enota lahko zakupi največ dve parkirni mesti.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
5. člen 
Za nadzor nad izvajanjem te odredbe je zadolžen medobčinski inšpektorat in redarstvo.
6. člen 
S to odredbo preneha veljati Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 57/11).
7. člen 
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 9. 2020.
Št. 007-0008/2020-1
Borovnica, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela