Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

593. Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK)

Sklepi

594. Sklep o imenovanju ministra
595. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
596. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
598. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
599. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
600. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
601. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018

MINISTRSTVA

602. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
603. Odredba o spremembi prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

604. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

605. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem središču

OBČINE

Lendava

606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava
607. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lendava

Metlika

608. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

Prebold

609. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold

Rogaška Slatina

610. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Rogaška Slatina

Semič

611. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Semič
612. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
AAA Zlata odličnost