Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019

Kazalo

609. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold, stran 1314.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 4. seji dne 28. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Prebold 
1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % potrebnih glasov za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov / s številom mest v občinskem svetu x 50 / 100).
2. člen 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,15 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Prebold v letu 2019 in 0,20 EUR v letu 2020 in v naslednjih letih.
3. člen 
Posamezne stranke iz proračuna Občine Prebold prejmejo:
Politična stranka
Število glasov
Znesek na glas v EUR 2019
Letni znesek v EUR 2019
Znesek na glas v EUR 2020 in naslednjih letih
Letni znesek v EUR 2020 in naslednjih letih
SDS – Slovenska demokratska stranka
577
0,15
1.038,60
0,20
1.384,80
SD – Socialni demokrati
490
0,15
882,00
0,20
1.176,00
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
266
0,15
478,80
0,20
638,40
SMC – Stranka modernega centra
166
0,15
298,80
0,20
398,40
SLS – Slovenska ljudska stranka
152
0,15
273,60
0,20
364,80
Lista Marjana Šarca
125
0,15
225,00
0,20
300,00
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati
120
0,15
216,00
0,0
288,00
4. člen 
Sredstva nakaže Občina Prebold političnim strankam v enkratnem znesku najkasneje do 31. maja tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 29/15).
Št. 007-0002/2019
Prebold, dne 28. februarja 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost