Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019

Kazalo

602. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, stran 1290.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola 
1. člen 
Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) ter spremenjenega z Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 101/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 24/12), Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 17/13), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 14/14), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 84/15), Odredbo o spremembi vzgojno- izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 15/16) Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 69/18) in Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 82/18).
Spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 196. seji dne 20. 12. 2018.
2. člen 
S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz drugega odstavka prejšnjega člena se v predmetniku osnovne šole določi nov izbirni predmet Slovenski znakovni jezik in učni načrt za ta predmet.
3. člen 
Spremenjeni predmetnik in učni načrt Slovenski znakovni jezik se začneta uporabljati v šolskem letu 2019/20.
4. člen 
Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz te odredbe se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2019
Ljubljana, dne 27. februarja 2019
EVA 2019-3330-0007
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport