Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2019 z dne 12. 3. 2019

Kazalo

610. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Rogaška Slatina, stran 1315.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupanov Občine Rogaška Slatina 
1. člen 
Za podžupana Občine Rogaška Slatina se imenujeta:
Boris Führer, roj. 9. 1. 1959, stan. Gubčeva ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in
Janez Božak, roj. 1. 6. 1972, stan. Topole 41 a, 3250 Rogaška Slatina.
2. člen 
Podžupana svojo funkcijo opravljata nepoklicno.
3. člen 
Posamezni podžupan pomaga županu pri njegovem delu, se udeležuje protokolarnih obveznosti ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan posebej pooblasti.
Podžupan Boris Führer sodeluje pri ključnih razvojnih projektih občine, spremlja delo krajevnih skupnosti, spremlja projekte občine na področju turizma in gospodarstva, spremlja področje skrbi za starejše in socialno šibke občane ter delo Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo.
Podžupan Janez Božak sodeluje pri vsebinah s področja družbenih dejavnosti, spremlja delo mladinskih organizacij, spremlja projekte na področju izgradnje komunalne infrastrukture ter sodeluje pri delu civilne zaščite ter gasilstva.
4. člen 
Podžupan Boris Führer nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga je župan pooblastil.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana Občine Rogaška Slatina do nastopa mandata novoizvoljenega župana, podžupan Boris Führer.
5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.
Št. 100-0030/2019
Rogaška Slatina, dne 20. februarja 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost