Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

426. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

MINISTRSTVA

427. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva
428. Pravilnik o spremembi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

429. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
430. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2019
431. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019
432. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

433. Naznanilo o prenehanju veljavnosti Pravil poslovanja KDD

OBČINE

Kozje

434. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019
435. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Nova Gorica

436. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Velike Lašče

437. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
438. Sklep o ceni pomoči na domu

POPRAVKI

439. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

14. Zakon o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze in Sklepnega protokola k Sporazumu o poštnoplačilnih storitvah (MASPZSP)

Razglasni del

Javni razpisi

Objave po Zakonu o medijih

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti