Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019

Kazalo

426. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 909.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12), četrtega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008 s spremembami, in sicer tako, da se glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«
2. člen 
Ostale določbe Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008 s spremembami, ki jih ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe se objavijo med Akti Urada predsednika Republike Slovenije.
Št. 015-01-1/2019-1
Ljubljana, dne 20. januarja 2019
Nataša Kovač l.r.
Generalna sekretarka