Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019

Kazalo

431. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019, stran 913.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) in 66.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. februarja 2019 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 
1. člen 
Dodatek za pomoč in postrežbo se od 1. januarja 2019 uskladi za 2,7 odstotka.
2. člen 
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokretne osebe iz 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) od 1. januarja 2019 dalje znaša 300,00 eurov.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe od 1. januarja 2019 dalje znaša 150,00 eurov.
Dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, od 1. januarja 2019 dalje znaša 430,19 eura.
3. člen 
Uskladitev iz 1. člena tega sklepa se izvede po uradni dolžnosti pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo za mesec februar 2019.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019/8-2-1
Ljubljana, dne 19. februarja 2019
EVA 2019-2611-0020
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
predsednik