Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

244. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

245. Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

246. Navodilo o predložitvi letnih poročil društev
247. Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov
248. Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

249. Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

OBČINE

Divača

250. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP) z dne 24. junija 2007

Grosuplje

251. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 1693/10 in 1693/12, v k.o. Grosuplje

Ilirska Bistrica

252. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono O1-2 v Ilirski Bistrici

Medvode

253. Sklep o ukinitvi javnega dobra
254. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Mislinja

255. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2008
256. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
AAA Zlata odličnost