Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

253. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 553.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/07 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na nadaljevanju 9. seje dne 18. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišči parc. št. 1065/2, stanovanjska stavba v izmeri 32 m2 in travnik v izmeri 283 m2 in parc. št. 1079/2 pot v izmeri 93m2, obe vpisani v S 1 seznam javno dobro v splošni rabi, katastrska občina Spodnje Pirniče, preneha biti javno dobro v splošni rabi in se vpišeta v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/08
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.