Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

251. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 1693/10 in 1693/12, v k.o. Grosuplje, stran 551.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 1693/10 in 1693/12 v k.o. Grosuplje
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišči v k.o. Grosuplje:
– zemljišče parc. št. 1693/10 travnik 5r v izmeri 113 m2 pripisano pri ZKV št. 947,
– zemljišče parc. št. 1693/12 travnik 5r v izmeri 36 m2 pripisano pri ZKV št. 947.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti javno dobro in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 465-10/2005-1
Grosuplje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.