Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007, Kazalo


MINISTRSTVA

950. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
951. Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
952. Pravilnik o spremembi Pravilnika o proženju snežnih plazov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

953. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Mozirje za leto 2007
954. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Grosuplje

955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje

Kozje

956. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Kozje
957. Program priprave Prostorskega reda Občine Kozje

Litija

958. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2007
959. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2008
960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija
961. Odlok o posebnem statusu mesta Litije

Logatec

962. Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena
963. Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena
964. Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Polzela

965. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2007
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
967. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela
968. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Polzela
969. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
970. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti

Puconci

971. Odlok o spremembah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.

Ravne na Koroškem

972. Odlok  o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Ravne na Koroškem

Slovenske Konjice

973. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice in rezervaciji

Šalovci

974. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šalovci

Šmarje pri Jelšah

975. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007

Vojnik

976. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
978. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov
979. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik

POPRAVKI

980. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Razglasni del

Javni razpisi

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti