Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3719. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji

Pozivi

3720. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3721. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
3722. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
3723. Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju

MINISTRSTVA

3724. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
3725. Program priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
3726. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3727. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Ajdovščina

3728. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina

Beltinci

3729. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci

Bled

3730. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled

Bohinj

3731. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bohinj

Bovec

3732. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec

Brezovica

3733. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Brežice

3734. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

Celje

3735. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje

Črenšovci

3736. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

3737. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Črna na Koroškem

Črnomelj

3738. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

Divača

3739. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

Dobrepolje

3740. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

3741. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3742. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Črni Vrh, Dobrova, Polhov Gradec in Šentjošt

Dravograd

3743. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Gorenja vas-Poljane

3744. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

3745. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

3746. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

3747. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

3748. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Ig

3749. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Ilirska Bistrica

3750. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

3751. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica

Jesenice

3752. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kamnik

3753. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti

Kobarid

3754. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Kočevje

3755. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Koper

3756. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
3757. Razpis volitev Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper

Kozje

3758. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Kranj

3759. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Laško

3760. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti

Lenart

3761. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart

Lendava

3762. Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava

Litija

3763. Razpis rednih volitev članov v svet mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Ljubljana

3764. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

3765. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer

Logatec

3766. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec

Loški Potok

3767. Statut Občine Loški Potok
3768. Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok
3769. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Loški Potok

Majšperk

3770. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk

Medvode

3771. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode

Metlika

3772. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Metlika

Moravske Toplice

3773. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
3774. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

3775. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

3776. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

3777. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto

Osilnica

3778. Odlok o razpisu rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Osilnica

Piran

3779. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran/Indizione delle elezioni ordinarie dei consigli delle Comunita locali nel territorio del Comune di Pirano

Pivka

3780. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Podčetrtek

3781. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Postojna

3782. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Prevalje

3783. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje

Puconci

3784. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

Radeče

3785. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče

Ravne na Koroškem

3786. Razpis rednih volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Ribnica

3787. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Rogaška Slatina

3788. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Rogatec

3789. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec

Sevnica

3790. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Sežana

3791. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

3792. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3793. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3794. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šentilj

3795. Razpis rednih volitev članov odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentilj

Šentjur

3796. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu industrijske cone Šentjur
3797. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Škofja Loka

3798. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

3799. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Štore

3800. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tišina

3801. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina

Trebnje

3802. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Turnišče

3803. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

Velenje

3804. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje

Videm

3805. Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm

Vipava

3806. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

Vrhnika

3807. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika

Zreče

3808. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

Žalec

3809. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

Železniki

3810. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki

Žužemberk

3811. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

POPRAVKI

3812. Popravek Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
3813. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti