Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2006 z dne 10. 8. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3706. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
3707. Uredba o Krajinskem parku Kolpa

MINISTRSTVA

3708. Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino
3709. Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
3710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3712. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Benko
3713. Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi

OBČINE

Celje

3714. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta

Kobilje

3715. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobilje

Kranj

3716. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za izgradnjo komunalne infrastrukture (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje

Oplotnica

3717. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Oplotnica

Podčetrtek

3718. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

94. Zakon o ratifikaciji Posebnega dogovora Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) o uporabi radiofrekvenčnega pasu 1452–479,5 MHz za prizemno digitalno zvokovno radiodifuzijo (T-DAB) (MEKUPT)

Ministrstvo za zunanje zadeve

95. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
AAA Zlata odličnost