Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2006 z dne 30. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

2951. Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (UZ121,140,143)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F)
2953. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-A)

Odloki

2950. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ121,140,143)
2954. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije

Sklepi

2955. Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije

Drugi akti

2956. Ugotovitev o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
2957. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in člana Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2958. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

MINISTRSTVA

2974. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2975. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Bled

2971. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2005
2972. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gorje
2973. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Gorje

Črna na Koroškem

2959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005
2960. Odlok o zimski službi

Kozje

2961. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kozje

Litija

2962. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljubljana

2963. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Medvode

2964. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja SE 13/4 –2 Dragočajna

Ravne na Koroškem

2965. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem

Šmartno pri Litiji

2966. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji

Vitanje

2967. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2968. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje

Vrhnika

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Ilovica 3 na Logu

Žalec

2970. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Žalec (SPRO OŽ in PRO OŽ)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti