Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

271. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
272. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
273. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
274. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
275. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
276. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
277. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
278. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
279. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

280. Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005
281. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
282. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
283. Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem
284. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
285. Uredba o ureditvi trga s hmeljem
286. Uredba o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko
287. Uredba o neposrednih podporah za ovce in koze
288. Uredba o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
289. Uredba o podpori za pridelavo semena kmetijskih rastlin
290. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
291. Uredba o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin

Sklepi

292. Sklep o določitvi cene storitev koncesionirane javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
293. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana

Drugi akti

294. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
295. Odločba o imenovanju na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

296. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 83 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom uporabljanja od 1. januarja 2005
297. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 84 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2005
298. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od obresti, doseženih ob unovčitvi kupona, za natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona
299. Pravilnik o spremembi pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
300. Pravilnik o spremembah pravilnika o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
301. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
302. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
303. Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi
304. Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic poplav v letu 2004
305. Pravilnik o spremembi pravilnika o požarni varnosti v stavbah
306. Pravilnik o določitvi dobre proizvodne prakse
307. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
308. Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
309. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3)
310. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Koroške

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

311. Sklep o prvi sestavitvi računovodskih poročil zavarovalnic v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
312. Spremembe Statuta skupnosti zavodov - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

OBČINE

Koper

313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Kare ob vzhodni vpadnici" v Kopru - Capodistria
314. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper
315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige
316. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pinka Tomažiča Koper
317. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper
318. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
319. Sklep o odpravi napake v spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta "Severna obvoznica" v Kopru
320. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 4599/7 in 4599/9 k.o. Semedela

Metlika

321. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2005
322. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika
323. Sklep o odpravi sklepa o uskladitvi višine točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti