Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

Sklepi

253. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

BANKA SLOVENIJE

254. Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah
255. Sklep o obveznem vplačilu dolgoročnega depozita pri Banki Slovenije zaradi znižanja obveznih rezerv
256. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
257. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

258. Dodatek št. 5 k Pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Braslovče

259. Program priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče (skrajšani postopek)

Cerknica

260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
261. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

262. Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje

Jesenice

263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2003

Kočevje

264. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kočevje

Ljubljana

265. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Metlika

266. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Metlika

Mežica

267. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Nova Gorica

268. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine

Škofja Loka

269. Sklep o javni razgrnitvi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti