Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3763. Uredba o Slovenski turistični organizaciji
3764. Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti
3765. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
3786. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o priznanjih organov za notranje zadeve
3787. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih
3788. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
3767. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
3768. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje (2002-2011)
3769. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2001-2010)
3770. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (1997-2006)
3771. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje II (2003-2012)
3772. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sevnica (2003-2012)
3773. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece (2002-2011)
3774. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bloke (2003-2012)
3775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3776. Obvestilo o potrditvi iz 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D)
3789. Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih

BANKA SLOVENIJE

3777. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3778. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3790. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja
3791. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij

OBČINE

Divača

3779. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo

Kobarid

3780. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje - s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja

Komen

3781. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2004

Litija

3782. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
3783. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu
3784. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo

Mislinja

3785. Sklep o začetku uporabe digitalne kartografske dokumentacije na uradnem digitalnem katastrskem načrtu, k prostorskemu planu Občine Mislinja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti