Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3234. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C)
3235. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (ZOro-1A)
3236. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (ZS-D)
3237. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI)
3238. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-C)
3239. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu (ZN-C)
3240. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3258. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
3259. Uredba o kategorijah in seznamih naročnikov po Zakonu o javnih naročilih
3260. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
3261. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

3241. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2x400kV Beričevo-Krško
3242. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lešnica-Kronovo
3262. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3263. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
3264. Pravilnik o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Računovodja
3265. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Računovodja
3266. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Avtoserviser

OBČINE

Bled

3243. Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Kočevje

3244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.

Ljubljana

3245. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
3246. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
3247. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
3248. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana
3249. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana
3250. Odlok o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana
3251. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin
3252. Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah

Novo mesto

3253. Odlok o lokacijskem načrtu Revoz
3254. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Novo mesto
3255. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
3256. Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)

Razkrižje

3257. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Razkrižje dopolnjen v letu 2001
AAA Zlata odličnost