Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3962. Uredba o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003

Drugi akti

5971. Spremembe in dopolnitve pravil službe v Slovenski vojski

MINISTRSTVA

3919. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
3920. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
3921. Pravilnik o kakovosti jajc
3922. Pravilnik o strokovnem izpitu, službeni izkaznici in znački inšpektorja za tehnične preglede motornih vozil
3923. Pravilnik o tehničnih zahtevah za eksplozive
3924. Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in podjetniki
3925. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
3926. Pravilnik o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi
3927. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
3928. Pravilnik o vrstah podatkov, ki so jih izvajalci energetskih dejavnosti dolžni sporočati ministrstvu, pristojnemu za energijo
3929. Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo
3930. Program priprave državnega lokacijskega načrta za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
3931. Program priprave državnega lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica
3932. Program priprave državnega lokacijskega načrta za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata-Melje
3933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in pogojih za vpis posameznikov v register zasebnih raziskovalcev
3934. Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
3935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
3936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
3937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
3938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
3939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
3940. Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanih območjih
3941. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
3942. Pravilnik o prehranskih dopolnilih
3943. Pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke na ladjah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3944. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Osnove geomehanike
3945. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Računovodstvo 2
3946. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Farmacevtska kemija
3947. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Farmacevtska tehnologija - praktični pouk
3948. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Anatomija in fiziologija očesa
3949. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
3950. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Kuharstvo
3951. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Prehrana
3952. Sklep o potrditvi učnega gradiva: Tehnologija velikih kuhinj
3953. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2003

OBČINE

Borovnica

3954. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2003

Lenart

3955. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Voličina
3956. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij
3957. Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart

Markovci

3958. Odlok o javnem redu v Občini Markovci
3959. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja
3960. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentjur

3961. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šentjur
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti