Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

704. Odlok o razpisu prvih volitev v uradniški svet

Pozivi

705. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije

MINISTRSTVA

706. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
707. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v letu 2002

USTAVNO SODIŠČE

708. Odločba o presoji 9. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave

SODNI SVET

709. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

OBČINE

Ajdovščina

710. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2003
711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
712. Sklep o imenovanju v Nadzorni odbor

Šentjur

713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu P3 in P4 - proizvodna dejavnost

Šmartno pri Litiji

714. Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

9. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
10. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti