Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina, stran 2354.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), je Občinski svet občine Ajdovščina na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99) na seji dne 6. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve kartografske dokumentacije v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št. 87/99) in sicer v smislu uskladitve ter razširitve obstoječih stavbnih zemljišč na naslednjih listih:
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji dan po objavi.
Št. 004-1/99
Ajdovščina, dne 7. februarja 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.