Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2001 z dne 15. 11. 2001, Kazalo


MINISTRSTVA

4524. Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu
4525. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
4526. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
4527. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001
4528. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2001

OBČINE

Sevnica

4529. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Sevnica
4530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
4531. Sklep o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica

Zreče

4532. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4533. Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v lasti Občine Zreče v najem

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

67. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Velikim vojvodstvom Luksemburg, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg (BLUNSNJ)
68. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope (MESUGS)
69. Zakon o ratifikaciji Konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 108) (MKNODP)
70. Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaposlovanju ter delovnih pogojih in življenjskih razmerah izvajalcev zdravstvene nege (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 149) (MKZIZN)
71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BBHSZN)
73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v boju proti organizirani kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim oblikam kriminalitete (BRUBOK)
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)

Vlada Republike Slovenije

75. Uredba o ratifikaciji Protokola za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem prevzemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop ali bivanje na ozemlju druge države

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost