Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4446. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
4447. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A)
4448. Zakon o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B)
4449. Zakon o samoprispevku (ZSam-1)
4450. Zakon o tajnih podatkih (ZTP)
4451. Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4452. Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Celje

4453. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III.S, sever-jug (varianta 2)

Dobrna

4454. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP za skupno območje Dobrna

Hrpelje-Kozina

4455. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija

Kranj

4457. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil

Litija

4458. Odlok o spremembi odloka o ceni proizvodnje in distribuciji vode v Občini Litija

Rogatec

4459. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2001
4460. Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik

Škofja Loka

4461. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2001
4462. Odlok o razveljavitvi odloka o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4463. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih
4464. Program priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja
2. Popravek pravilnika o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
3. Obvestilo
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. 3. do 11. 3. 2001
5. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 9. do 23. 9. 2001
6. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10. 2001
7. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. 10. do 21. 10. 2001
8. Popravek odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
9. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
10. Popravek sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
11. Popravek tržnega reda na tržnici v Rogaški Slatini
12. Popravek odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica
13. Popravek odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Zakon o ratifikaciji odločitve Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/1999: sprememba Priloge IV (MOEFTA)

Vlada Republike Slovenije

64. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
65. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 8 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
66. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 9 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti