Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2000 z dne 11. 8. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3389. Zakon o dopolnitvah zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-A)
3390. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1A)
3391. Zakon o dopolnitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3392. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica
3393. Uredba o cenah za storitve v postopkih homologacije in posamične odobritve vozil
3394. Uredba o spremembah uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine 2000
3395. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije

Sklepi

3396. Sklep pridružitvenega sveta št. 1/2000 z dne 5. 5. 2000 o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu Skupnosti za energetsko učinkovitost SAVE II
3397. Sklep o načinu objavljanja določenih predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3398. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj
3399. Odredba o obliki poročil o meritvah v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak
3400. Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom
3401. Odredba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji
3402. Pracilnik o naročanju na specialistični pregled
3403. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov
3404. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
3421. Seznam zdravil, za katera je od 19. 5. 2000 do 30. 6. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3422. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 5. 2000 do 30. 6. 2000 izdano dovoljenje za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3405. KoeficientI rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2000
3406. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3407. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Bloke

3408. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Bloke

Jesenice

3409. Razpis nadomestnih volitev članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3410. Sklep o prodajni ceni zemeljskega plina

Kobilje

3411. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1999

Ljubno ob Savinji

3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji

Slovenske Konjice

3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 1998

Šentjur pri Celju

3414. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Šentjur pri Celju ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Šentjur pri Celju, vse dopolnitve 2000

Škofljica

3420. Odlok o plačilu komunalnega prispevka

Šmarje pri Jelšah

3415. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
3416. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3417. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3418. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vojnik

3419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti