Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A)
2064. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)
2065. Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
2066. Zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A)
2067. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO)
2068. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)

MINISTRSTVA

2069. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Kmetijski tehnik
2070. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kmetovalka-gospodinja
2071. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2072. Pravilnik o farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil
2073. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki niso veterinarski strokovni delavci, da lahko osemenjujejo živali

USTAVNO SODIŠČE

2074. Odločba o razveljavitvi odloka o gospodarskih javnih službah Mestne občine Ljubljana
2075. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena, 1. in 3. točke četrtega odstavka 3. člena, petega odstavka 3. člena ter 5., 7., 8. in 9. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic in o zadržanju izvrševanja navedenih določb
2076. Sklep o zadržanju izvrševanja uredbe o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
2077. Odločba o razveljavitvi drugega odstavke 16. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

BANKA SLOVENIJE

2078. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2079. Poročilo o gibanju plač za marec 2000

OBČINE

Cerkno

2080. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1999
2081. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUZPN)
57. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom (BHUVPSD)
58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot) (BATTPM)
59. Zakon o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt (BEGTS)
60. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o zračnem prometu s protokolom (BRUZP)
61. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)

Vlada Republike Slovenije

63. Uredba o ratifikaciji Sporazuma, s katerim se obnavlja Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2. julija 1993
64. Uredba o ratifikaciji spremenjene Priloge Sporazuma o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti