Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

63. Uredba o ratifikaciji Sporazuma, s katerim se obnavlja Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2. julija 1993, stran 421.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Sporazuma, s katerim se obnavlja Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2. julija 1993
1. člen
Ratificira se Sporazum, s katerim se obnavlja Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2.julija 1993, sklenjen dne 3. julija 1998 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
Sporazum,
s katerim se obnavlja Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju na področju patentov (Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2. julija 1993
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, ki jo zastopa dr. Bojan Pretnar, direktor Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
in
EVROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA, ki jo zastopa gospod Ingo Kober, predsednik Evropskega patentnega urada, sta se
GLEDE NA
Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo z dne 2. julija 1993 (Sporazum o sodelovanju), še zlasti glede na njegov 7. člen,
Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Evropsko patentno organizacijo in Vlado Republike Slovenije z dne 2.julija 1993 (Sporazum o razširitvi), še zlasti glede na njegov 4. člen,
OB UPOŠTEVANJU
pozitivnega razvoja sodelovanja in sistema razširitve,
SPORAZUMELI,
da bosta obnovili Sporazum o sodelovanju in Sporazum o razširitvi za nadaljnji dve leti.
Sklenjeno v Ljubljani dne 3.julija 1998 v dveh izvirnikih v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku; vsa besedila so enakovredno verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Bojan Pretnar l. r.
Direktor
Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
Za Evropsko
patentno organizacijo
Ingo Kober l. r.
Predsednik
Evropskega patentnega
urada
Agreement
renewing the Agreement between the Government of Slovenia and the European Patent Organisation on co-operation in the field of patents (Co-operation Agreement) and the Agreement Implementing Article 3(3) of the Co-operation Agreement (Extension Agreement) of 2 July 1993
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, represented by the Director of the Slovenian Intellectual Property Office, Dr. Bojan Pretnar,
and
THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION, represented by the President of the European Patent Office, Mr. Ingo Kober,
HAVING REGARD
to the Agreement dated 2 July 1993 between the Government of Slovenia and the European Patent Organisation on co-operation in the field of patents (Co-operation Agreement), and in particular Article 7 thereof,
to the Agreement dated 2 July 1993 implementing Article 3(3) of the Co-operation Agreement between the Government of Slovenia and the European Patent Organisation (Extension Agreement), and in particular Article 4 thereof,
TAKING INTO ACCOUNT
the positive manner in which co-operation and the extension system have developed,
HAVE AGREED
to renew the Co-operation Agreement and the Extension Agreement for a further two years.
Done at Ljubljana on 3 July 1998 in two originals in the Slovenian, English, French and German languages, each text being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Bojan Pretnar (s)
Director
of the Slovenian
Intellectual Property Office
For the European
Patent Organisation
Ingo Kober (s)
President
of the European
Patent Office
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo – Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
EVA 2000-1811-0043
Št. 908-08/98-2
Ljubljana, dne 20. aprila 2000
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
* Besedilo sporazuma v francoskem in nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost