Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3454. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Unizerze v Ljubljani (OdPUL-B)
3456. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3457. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3458. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3459. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3460. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3461. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3462. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3463. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3464. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3465. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3466. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3467. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3468. Odlok o razrešitvi namestnika Družbene pravobranilke Republike Slovenije
3469. Odlok o razrešitvi sodnice za prekrške s sedežem v Izoli
3470. Odlok o razrešitvi okrožne sodnice - svetnice na Delovnem sodišču v Kopru
3471. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3472. Odlok o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije

Drugi akti

3455. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih in zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3491. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Antigve in Barbude v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
3492. Sklep o delni odpravi vizumov za državljane Bosne in Hercegovine

MINISTRSTVA

3473. Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva

OBČINE

Grosuplje

3474. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Grosuplje
3475. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Grosuplje
3476. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
3477. Sklep o združitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovna šola Šmarje-Sap

Jesenice

3478. Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice

Maribor

3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997

Moravske Toplice

3480. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Slovenska Bistrica

3481. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1997
3482. Odlok o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3483. Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

3484. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine Šentjur pri Celju
3485. Odlok o zaščiti vodnega vira Hrastje
3486. Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vodo
3487. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru

Štore

3488. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema v Občini Štore
3489. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom

Žalec

3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti