Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1996 z dne 16. 5. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1504. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1565. Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin
1566. Uredba o spremembi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1567. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996

USTAVNO SODIŠČE

1505. Odločba o ugotovitvi, da je bil 1. člen sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje v neskladju z ustavo, kolikor je učinkoval za nazaj. Ugotovitev ima učinek odprave
1506. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 201. člena, prvega odstavka 361. člena in dela drugega odstavka 202. člena zakona o kazenskem postopku: o ugotovitvi, da točka 3 drugega odstavka 201. člena in 2. točka prvega odstavka 432. člena...
1507. Odločba o razveljavitvi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas

OBČINE

Ig

1508. Razpis prvih volitev v vaške svete na območju Občine Ig
1509. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških skupnosti na območju Občine Ig in njihovih pristojnosti
1510. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Občine Ig

Juršinci

1511. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Juršinci
1512. Sklep o povečavi vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje na celotnem območju Občine Juršinci
1513. Sprememba pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci

Kamnik

1514. Sklep o višini stroškov postopka o prekršku, ki ga plača lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila in ostali storilci, za katere je uveden postopek o prekršku

Kočevje

1515. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 1996

Komen

1516. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1995
1517. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen
1518. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen

Kozje

1519. Redne volitve v svete Krajevnih skupnosti Občine Kozje

Kranj

1520. Sklep, da je delež Mestne občine Kranj v premoženju Javnega podjetja Komunala Kranj

Kuzma

1521. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1996

Lendava

1522. Razpis naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Dobrovnik - v volilni enoti št. 3, naselje Strehovci
1523. Razpis volitev v svet Krajevne skupnosti Genterovci za naselje Kamovci - VE-3

Ljutomer

1524. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer
1525. Odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot

Novo mesto

1526. Odlok o določitvi volilnih enot ter številu članov svetov Krajevnih skupnosti Žužemberk in Dvor
1527. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Bršljin
1528. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Novo mesto - Center
1529. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Drska
1530. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Gotna vas
1531. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec
1532. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Mestne njive
1533. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Majde Šilc
1534. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Regrča vas
1535. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Šmihel
1536. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Žabja vas
1537. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Kandija-Grm
1538. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Bela Cerkev
1539. Sklep o številu čolanov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Gabrje
1540. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Mali Slatnik
1541. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Podgrad
1542. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Prečna
1543. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Uršna sela
1544. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Bučna vas
1545. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Birčna vas
1546. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Brusnice
1547. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Hinje
1548. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Dolž
1549. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Dolenjske Toplice
1550. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Mirna Peč
1551. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Otočec
1552. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Stopiče
1553. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Straža
1554. Sklep o številu članov sveta in številu volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Šmarjeta

Radeče

1555. Sklep o imenovanju volilnih komisij krajevnih skupnosti

Rogatec

1556. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Rogatec za leto 1996
1557. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Slovenj Gradec

1558. Razpis volitev v svete četrtnih in primestnih-vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
1559. Odlok o ustanovitvi četrtnih in primestnih-vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
1560. Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in primestnih-vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

1561. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje, sprejetega na seji dne 2. 2. 1996

Tržič

1562. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Tržič
1563. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič

Zavrč

1564. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1996

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije in njihovih sedežev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti