Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1996 z dne 2. 4. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1062. Zakon o davčnem postopku (ZDavP)
1063. Zakon o davčni službi (ZDS)
1064. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (ZMPDP-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1065. Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
1066. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica

Sklepi

1067. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

1068. Odredba o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice in Portugalske ter Belgije in Nizozemske

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1069. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Gornji Petrovci

1070. Odlok o rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih vodov v Občini Gornji Petrovci

Sveti Jurij ob Ščavnici

1071. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1996
1072. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjur pri Celju

1073. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
1074. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentjur pri Celju za leto 1996

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Milova, Mlečni potok z Zapajliško grapo, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja, Pretovka ob Mostnici in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije
AAA Zlata odličnost