Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995, Kazalo


REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2307. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

SODNI SVET

2274. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta

OBČINE

Cerkno

2276. Statut Občine Cerkno
2277. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerkno

Črnomelj

2278. Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj

Dol pri Ljubljani

2279. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1995

Grosuplje

2280. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za področje kmetijstva v Občini Grosuplje
2281. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje ceste Peč-Zgornje Duplice in razširitev ceste Peč-Polica

Hrpelje-Kozina

2282. Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

Jesenice

2283. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1995

Kočevje

2284. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
2285. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2286. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje

Lenart

2287. Pravilnik o določanju plač funkcionarjem in višjim upravnim delavcem Občine Lenart

Ljubljana

2275. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1995

Murska Sobota

2288. Poslovnik mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

2289. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe programske zasnove in osnutka zazidalnega načrta za poslovno stanovanjsko gradnjo v Dolenjih Kamencah

Puconci

2290. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1995
2291. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti Občine Puconci

Rogaška Slatina

2292. Statut občine Rogaška Slatina
2293. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina
2294. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina
2295. Odlok o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
2296. Odlok o razdelitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina

Rogašovci

2297. Statut Občine Rogašovci

Šmarje pri Jelšah

2298. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
2299. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2300. Odlok o prevzemu obveznosti po odloku o izdaji obveznic Občine Šmarje pri Jelšah
2301. Sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov financiranja sanacije skupnega odlagališča in komunalne opreme
2302. Sklep o povišanju takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda

Vojnik

2303. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1995
2304. Odlok o krajevnih skupnostih
2305. Odlok o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Polže, Občina Vojnik
2306. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o spremembi višine cestnine
2. Popravek pravilnika o načinu in vsebini vodenja evidence iskalcev zaposlitve in evidence o brezposelnih osebah
3. Popravek odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1995
4. Popravek statuta Občine Kočevje
5. Popravek statuta Občine Zreče
AAA Zlata odličnost