Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

800. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
801. Uredba o dopolnitvi uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji

Sklepi

803. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje od leta 1986 do leta...

Drugi akti

802. Statut odlikovanj Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

804. Pravilnik o preverjanju skladnosti in izdaji dovoljenj za priključitev telekomunikacijske opreme na javno telekomunikacijsko omrežje
805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
806. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
807. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1995
813. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
814. Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
815. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot
816. Navodilo o finančnem poslovanju uprave, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh

SODNI SVET

808. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika
809. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

OBČINE

Murska Sobota

810. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci (Murska Sobota)

Sežana

811. Statutarni sklep občine Sežana

Škofja Loka

812. Odlok o zaključnem računu občine Škofja Loka za leto 1994

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih
2. Popravek vsebine v Uradnem listu RS, št. 11/95
AAA Zlata odličnost