Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1995 z dne 16. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1995 z dne 16. 3. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

723. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
724. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
725. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
726. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
727. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o parlamentarni preiskavi o politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih...
728. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o preiskavi politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih...
729. Odlok o imenovanju predsednika in dveh članov upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne Elektrarne Krško
730. Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
731. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani
732. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani
733. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
734. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
735. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
736. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
737. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
738. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
739. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
740. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
741. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
742. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
743. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
744. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
745. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
746. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
747. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
748. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
749. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
750. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
751. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
752. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
753. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
754. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
755. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
756. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
757. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
758. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
759. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
760. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
761. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
762. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
763. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
764. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
765. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
766. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
767. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
768. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
769. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
770. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
771. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
772. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
773. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
774. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
775. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
776. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
777. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
778. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
779. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
780. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
781. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
782. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
783. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
784. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
785. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
786. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
787. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
788. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Celju
789. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
790. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
791. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Mariboru

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

792. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
793. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
794. Odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah

USTAVNO SODIŠČE

795. Odločba o ugotovitvi skladnosti zakona o prevozu nevarnih snovi z evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

BANKA SLOVENIJE

796. Sklep o merilih za ugotavljanje tržne koncentracije

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

797. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1994
798. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka za leto 1995

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

799. Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost
AAA Zlata odličnost