Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1994 z dne 23. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1994 z dne 23. 2. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

365. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

366. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji
367. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

368. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza parkljarjev in izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav

USTAVNO SODIŠČE

369. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin ni v neskladju z ustavo
370. Odločba o razveljavitvi 30. člena, tretje točke 134. člena in 138. člena stanovanjskega zakona

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

399. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1994
400. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
401. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
402. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
403. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
404. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
405. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
406. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1993
407. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1994

OBČINE

Brežice

371. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Bojsno v KS Globoko

Celje

372. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna namenjenih za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje

Cerknica

373. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Cerknica

Domžale

374. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora

Idrija

375. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za obdobje januar-marec 1994

Jesenice

376. Sklep o II. renominaciji proračuna občine Jesenice za leto 1993

Krško

377. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Krško

Laško

378. Sklep o višini povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Laško
379. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na področju občine Laško

Lenart

380. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in plakati na območju občine Lenart
381. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Lenart
382. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti in o minimalnih tehničnih pogojih za prodajo živil in pijač zunaj poslovnih prostorov v občini Lenart

Ljubljana Vič-Rudnik

383. Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja urejanja VP 1/2 Rudnik
384. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 8 - Dobrova
385. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 9 - Škofljica
386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 - Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
387. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 11 - Gumnišče
388. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 12 - Pijava Gorica
389. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 13 - Želimlje
390. Odlok o spremembi odloka o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik

Slovenj Gradec

391. Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

392. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Šentjur

Škofja Loka

393. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka
394. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
395. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Škofja Loka
396. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

397. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (sanacijski PUP)

Trebnje

398. Sklep o javni razgrnitvi osnutka predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Trebnje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti