O knjigi

V založbi Uradni list RS smo skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani izdali  Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Komplet treh knjig obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Tako smo dobili prvi komentar Kazenskega zakonika, s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani).

Gre za obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom.

Uredniki

prof. dr. Damjan Korošec

prof. dr. Damjan Korošec

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje kazenskega prava


izr. prof. dr. Katja Filipčič

izr. prof. dr. Katja Filipčič

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica za področje kazenskega prava


Stojan Zdolšek

Stojan Zdolšek

Odvetniška družba Zdolšek

univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik

Avtorji, svetovalci in področni recenzenti

prof. dr. Damjan Korošec

prof. dr. Damjan Korošec

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje kazenskega prava


izr. prof. dr. Katja Filipčič

izr. prof. dr. Katja Filipčič

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica za področje kazenskega prava


izr. prof. dr. Meta Ahtik

izr. prof. dr. Meta Ahtik

Banka Slovenije in Inštitut za primerjalno pravo

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica ekonomskih znanosti, izredna profesorica za področje ekonomske analize prava, vodja odseka


prof. dr. Jože Balažic

prof. dr. Jože Balažic

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

doktor medicine, višji zdravnik specialist sodne medicine, doktor medicinskih znanosti, redni profesor za področje sodne medicine


Tomaž Bajec

Tomaž Bajec

Odvetnik Stojan Zdolšek

univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik


Vid Bele

Vid Bele

Okrajno sodišče v Kranju

univerzitetni diplomirani pravnik, okrajni sodnik


mag. Tatjana Bobnar

mag. Tatjana Bobnar

Ministrstvo za notranje zadeve

univerzitetna diplomirana pravnica, magistra pravnih znanosti, višja policijska svétnica, generalna direktorica Policije


doc. dr. Rok Čeferin

doc. dr. Rok Čeferin

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, odvetnik, ustanovni partner, Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o., docent za področje novinarskih študij


mag. Aleksander Čičerov

mag. Aleksander Čičerov

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, član in podpredsednik Sveta Javne agencije za civilno letalstvo, urednik rubrike Letalstvo v reviji Fakultete za strojništvo VENTIL UL, doktorski kandidat


Uroš Čop

Uroš Čop

Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.

univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik, partner


doc. dr. Matija Damjan

doc. dr. Matija Damjan

Pravna fakulteta v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent za področje civilnega in gospodarskega prava, Inštitut za primerjalno pravo


mag. Uroš Divjak

mag. Uroš Divjak

Lek d.d.

univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, pravni svetovalec


dr. Helena Devetak

dr. Helena Devetak

Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, odvetnica, davčna svetovalka


izr. prof. dr. Zlatan Dežman

izr. prof. dr. Zlatan Dežman

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

univerzitetni diplomirani pravnik, višji sodnik, Okrožno sodišče v Mariboru, izredni profesor za področje prava


doc. dr. Gregor Dugar

doc. dr. Gregor Dugar

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent za področje civilnega in gospodarskega prava


mag. Franc Glušič

mag. Franc Glušič

Uprava kriminalistične policije

magister znanosti, višji kriminalistični inšpektor – specialist, Generalna policijska uprava


izr. prof. dr. Primož Gorkič

izr. prof. dr. Primož Gorkič

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, izredni profesor za področje kazenskega prava


prof. dr. Peter Grilc

prof. dr. Peter Grilc

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava


mag. Andrej Ferlinc

mag. Andrej Ferlinc

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, vrhovni državni tožilec svétnik, vodja Oddelka za kazenske zadeve


mag. Damijan Florjančič

mag. Damijan Florjančič

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, vrhovni sodnik svétnik, predsednik sodišča


Hinko Jenull

Hinko Jenull

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, vrhovni državni tožilec svétnik


prof. dr. Rajko  Knez

prof. dr. Rajko Knez

Ustavno sodišče Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, sodnik


as. dr. Neža Kogovšek Šalamon

as. dr. Neža Kogovšek Šalamon

Mirovni inštitut

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, asistentka za področje mednarodnega prava, vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije in zagovorništva, Zagovornik načela enakosti, višja znanstvena sodelavka


Darinka Kordelc

Darinka Kordelc

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

univerzitetna diplomirana pravnica, vodja pravnih zadev


as. Boštjan Koritnik

as. Boštjan Koritnik

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, asistent za področje civilnega in gospodarskega prava, direktor Založbe Pravne fakultete, urednik revij Pravnik in Javna uprava


as. dr. Maša Kovič Dine

as. dr. Maša Kovič Dine

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, asistentka za področje mednarodnega prava


mag. Jože Kozina

mag. Jože Kozina

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, magister znanosti s področja davčnega prava, preizkušeni forenzični računovodja, vrhovni državni tožilec


izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl

izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica za področje civilnega in gospodarskega prava


mag. Karin Merc

mag. Karin Merc

Ustavno sodišče Republike Slovenije

univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica znanosti, svetovalka


Katarina Mervič

Katarina Mervič

Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o.

univerzitetna diplomirana pravnica, odvetnica


prof. dr. Aleš Mrhar

prof. dr. Aleš Mrhar

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

magister farmacije, doktor farmacevtskih znanosti, upokojeni redni profesor za področje farmacevtske tehnologije in biofarmacije


prof. dr. Barbara Novak

prof. dr. Barbara Novak

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica za področje civilnega in gospodarskega prava


prof. dr. Aleš Obreza

prof. dr. Aleš Obreza

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

magister farmacije, doktor farmacevtskih znanosti, redni profesor za področje farmacevtske kemije


dr. iur. Nataša Pirc Musar

dr. iur. Nataša Pirc Musar

Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti (Republika Avstrija), odvetnica


Andrej Pitako

Andrej Pitako

 

univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik


dr. Petra Plesec

dr. Petra Plesec

Odvetniška družba Plesec o.p., d.o.o.

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, odvetnica


doc. dr. Jernej Podlipnik

doc. dr. Jernej Podlipnik

Fakulteta za državne in evropske študije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent za področje javne uprave, davčni svetovalec


Sanja Sega

Sanja Sega

Odvetniška družba Čeferin in partnerji

univerzitetna diplomirana pravnica, odvetnica, kazenski oddelek


as. Jan Stajnko

as. Jan Stajnko

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

diplomirani pravnik (UN), magister prava, doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, asistent za področje prava


prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Grega Strban

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, dekan


Pika Šarf

Pika Šarf

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

diplomirana pravnica (UN), magistrica prava, mlada raziskovalka, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, doktorska kandidatka


doc. dr. Miha Šepec

doc. dr. Miha Šepec

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent za področje prava


Peter Skerbiš

Peter Skerbiš

Policija

magister državnih in evropskih študij, višji samostojni policijski inšpektor, vodja oddelka v Sektorju mejne policije


Marko Šorli

Marko Šorli

Ustavno sodišče Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, ustavni sodnik


as. dr. Miha Šošić

as. dr. Miha Šošić

Odvetnik dr. Miha Šošić

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, asistent za področje prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, odvetnik


doc. dr. Luka Tičar

doc. dr. Luka Tičar

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent za področje delovnega prava in prava socialne varnosti


as. dr. Luka Martin Tomažič

as. dr. Luka Martin Tomažič

Elektro Maribor Energija plus d. o. o.

univerzitetni diplomirani pravnik, advanced diploma in local history (Oxford), graduate diploma in international relations (London), magister ekonomskih in poslovnih ved, doktor pravnih znanosti, asistent za področje filozofije in teorije prava na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, predavatelj na Višji strokovni šoli Academia, vodja pravne in splošnih služb


mag. Boštjan Valenčič

mag. Boštjan Valenčič

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, okrožni državni tožilec


dr. Aleš Vodičar, LL.M.

dr. Aleš Vodičar, LL.M.

Odvetniška pisarna Aleš Vodičar, d.o.o.

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti (Univerza v Augsburgu, Nemčija), odvetnik


Urban Vrtačnik

Urban Vrtačnik

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik, ustanovni partner, Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o., doktorski kandidat


izr. prof. dr. Saša Zagorc

izr. prof. dr. Saša Zagorc

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, namestnik člana Državne volilne komisije, izredni profesor za področje ustavnega prava


izr. prof. dr. Aleš Završnik

izr. prof. dr. Aleš Završnik

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, izredni profesor za področje kriminologije, znanstveni svétnik, Inštitut za kriminologijo


doc. dr. Sabina Zgaga Markelj

doc. dr. Sabina Zgaga Markelj

Ustavno sodišče Republike Slovenije

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka za področje kazenskega prava


Barbara Zobec

Barbara Zobec

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

univerzitetna diplomirana pravnica, vrhovna sodnica


as. dr. Matija Žgur

as. dr. Matija Žgur

samostojni raziskovalec

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor človekovih pravic (Univerza v Palermu) in pravne filozofije (Univerza v Gironi), sourednik revije za ustavno teorijo in filozofijo prava – Revus

Recenzenti

Matjaž Ambrož

Matjaž Ambrož

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor za področje kazenskega prava


Hajrija Sijerčić-Čolić

Hajrija Sijerčić-Čolić

Pravna fakulteta Univerze v Sarajevu

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica za področje kazenskega prava, dekanja


Zvonko Fišer

Zvonko Fišer

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, izredni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, vrhovni državni tožilec svétnik


Alenka Šelih

Alenka Šelih

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica za področje kazenskega prava, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, redna članica

Mnenja avtorjev

dr. Luka Martin Tomažič
Evropska pravna fakulteta Nove univerze
  •  
    Slovenski prostor je vsekakor potreboval nov komentar Kazenskega zakonika. Pravo namreč ne obstaja v vakumu, tudi družbeno okolje se ves čas spreminja, zato mora pravna znanost vsaj periodično ponuditi aktualen in poglobljen odziv v smislu analize pozitivne ureditve. Pri tem je ta projekt posebej pomemben, saj je združil znanje in izkušnje številnih znanstvenikov in strokovnjakov, z namenom, da ustvari prvi tako obsežen in poglobljen komentar Kazenskega zakonika.

    V projekt sem se vključil, ko je bil ta že v teku, vsekakor pa sta njegov obseg in globina vredna hvale in občudovanja.

Andrej Pitako, odvetnik

dr. Hajrija Sijerčić - Čolić, Pravna fakulteta Univerze v Sarajevu

dr. iur. Nataša Pirc Musar, odvetnica

dr. Petra Plesec

Hinko Jenull, vrhovni državni tožilec svetnik, Vrhovno državno tožilstvo RS

Klemen Kreča, študent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča RS

Marko Šorli, ustavni sodnik na Ustavnem sodišču RS

Tomaž Bajec, odvetnik

Preberite tudi

Intervju

Preberite intervju s prof. dr. Damjanom Korošcem Članek recenzentke knjige dr. Hajrije Sijerčić Čolić

KZ-1 v medijih

AAA Zlata odličnost
|