Varno in zdravo na dogodke

Vse, kar morate vedeti o novi gradbeni zakonodaji

Datum: 22. 3. 2018, 8.30–16.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 281,00 € brez DDV.

O dogodku

17. 11. 2017 so pričeli veljati trije novi zakoni, ki sodijo v t. i. gradbeni trojček, in sicer Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki bodo nadomeščali do sedaj veljavne Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ter ZUreP-1. Gradbeni trojček se bo pričel uporabljati 1. junija 2018, vendar se je do takrat nanj potrebno kvalitetno pripraviti.

V zvezi s sprejemom novih zakonov se v praksi že postavlja vrsto pravnih in strokovnih vprašanj, na katere bodo odgovorile predavateljice v okviru svojih bogatih praktičnih izkušenj. Prav tako bo pričetek uporabe novega gradbenega trojčka vplival na dolžnosti in pravice udeležencev gradnje, vplival pa bo tudi na izvajanje javnih naročil gradenj.

Seminar bo, za razliko od ostalih seminarjev, ki se pojavljajo na trgu, naravnan na način, da bo poleg splošne predstavitve sprememb sistematično obdelal glavne institute gradbenega  prava ter vpliv spremembe zakonodaje nanje, prav tako pa bo obdelal vprašanje, kako bo nova gradbena zakonodaja vplivala na izvajanje javnih naročil gradenj.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00 Splošno o sprememba, ki jih prinaša GZ

 • razlogi za sprejem zakona
 • predstavitev ključnih novosti
 • nove definicije
 • nove pristojnosti organov
 • pogoji za začetek gradnje in začetek uporabe
 • postopek izdaje gradbenega dovoljenja
 • integriran postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • legalizacija

Predavateljica: Sabina Jereb, Ministrstvo za okolje in prostor

10.00–11.10 Spremembe, ki jih uvaja gradbeni zakon (GZ) glede na ZGO-1 ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

 • investitorjeve dolžnosti ter pisni dogovor med udeleženci
 • prijava začetka gradnje
 • zakoličba objekta
 • projektna dokumentacija po novem pridobitev hišne številke

Predavateljica: Helena Kovač, arhitekturni biro GEOPLAN d. o. o.

11.10–11.20 Odmor za kavo

11.20–12.20 Kako bo spremenjena zakonodaja vplivala na javna naročila gradenj

Predavateljica: mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.

12.20–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 Poglobljeno o pravnih institutih, na katere bo vplivala sprememba gradbene zakonodaje – 1. del

 • definicija objekta
 • pridobitev gradbenega dovoljenja in izvajanje gradnje

Predavateljica: mag. Vesna Sodja, Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o.

14.00–15.00 Poglobljeno o pravnih institutih, na katere bo vplivala sprememba gradbene zakonodaje – 2. del

 • pridobivanje uporabnega dovoljenja
 • legalizacija objektov

Predavateljica: Mojca Furlan, odvetnica

15.00–16.00 Prekrškovne določbe v gradbenem trojčku in spremembe v inšpekcijskem postopku

Predavateljica: Aleksandra Velkovrh, spec. javne uprave, dipl. gr. ing., Inšpektorat RS za okolje in prostor

Predavateljice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.

 

Mag. Sabina Jereb

Mag. Sabina Jereb je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti na področju upravnega prava. Zaposlena je kot sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer se že vrsto let ukvarja s pripravo zakonodaje na področju graditve objektov, s spremljanjem učinkov njenega izvajanja v praksi, s njenim tolmačenjem in z izobraževanjem strokovne javnosti.  Aktivno je sodelovala tudi pri tokratni prenovi prostorske in gradbene zakonodaje. Je tudi članica mednarodne organizacije Evropskega konzorcija organizacij, ki skrbijo za sisteme in nadzor pri graditvi objektov (Consortium of European Building Control) in je odlična poznavalka različnih sistemov graditve v evropskem pravnem prostoru. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica pojasnil k Zakonu o graditvi objektov in soavtorica knjige Gradbeno in uporabno dovoljenje, ki sta izšli pri založbi Uradni list, soavtorica Gradbeniškega priročnika in avtorica številnih drugih publikacij. Nastopa tudi kot predavateljica na različnih strokovnih seminarjih, delavnicah in izobraževanjih na temo graditve objektov.


Helena Kovač

Helena Kovač pooblaščena arhitektka s 25 letnimi izkušnjami pri odgovornem projektiranju, vodenju projektantske skupine in vodenju gospodarske družbe GEOPLAN d.o.o. Ob delu v projektantski praksi že od leta 2006 sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, predvsem na področju zakonodaje ter dobre arhitekturne prakse. V  procesu sprejemanja nove prostorsko gradbene zakonodaje je  tvorno sodelovala kot komisarka za zakonodajo pri ZAPS.  Načela trajnostne in nizkoenergijske gradnje dosledno prenaša v projektantsko prakso Stalno se izobražuje  na področju trajnostne in skoraj nič energijske gradnje ( licenca za izdelavo energetskih izkaznic, DGNB consultant, Prof / Trac trainer). V preteklem mandatu je bila članica Strokovnega sveta za energetsko učinkovitost stavb pri ministrstvu za infrastrukturo RS.


mag. Vesna Sodja, odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.


Mojca Furlan, odvetnica

Mojca Furlan je v Mariboru zaključila gimnazijo in je nadaljevala izobraževanje na Pravni fakulteti v Ljubljani. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, po opravljenem pravosodnem izpitu pa je kot Vodja pravne službe in svetovalka uprave, pričela delati v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji.  Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, ki so povezane z gradnjo in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od takrat naprej redno izvaja predavanja s področja gradbenega prava, ki so namenjena tako naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzornikom. Od leta 2005 naprej ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava, prvenstveno ukvarja prav s pravno problematiko v gradbeništvu in s problematiko v zvezi s projektiranjem.


Aleksandra Velkovrh, spec. javne uprave, dipl. gr. ing., Inšpektorat RS za okolje in prostor

Spec. jav. upr., Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. je gradbena inšpektorica višja svetnica na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, dolgoletna predavateljica, avtorica Priročnika za gradbene izvajalce.
Vodila je gradbišča, investicije na občini,  Ministrstvu za pravosodje, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Vodila je Medobčinski inšpektorat, kabinet generalnega sekretarja vlade, Inšpektorat RS za okolje in prostor in Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor.

 

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400220318. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti