Uporaba BIM metodologije v praksi

Datum: 17. 4. 2018, 8.30–13.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Kratica BIM (Building information model) označuje celostni informacijski model zgradbe, ki predstavlja posebno metodologijo, ki se jo uporablja tako pri  projektiranju gradnje, kakor tudi pri izvajanju ter nadzoru.  Ne gre za kakšen poseben informacijski sistem (saj jih na trgu obstaja kar nekaj, ki so primerni za uporabo metodologije BIM), temveč prej za način izvedbe gradnje in ostalih storitev, povezanih z javnimi naročili gradnje. BIM metodologija je že obvezna v večjem delu Zahodne Evrope, skladno z akcijskim načrtom BIM za Slovenijo pa naj bi uporaba te metodologije postala obvezna tudi v Sloveniji.

Ne glede na to kdaj bo uporaba BIM metodologije postala obvezna v RS pa je že sedaj jasno, da ima uporaba BIM metodologije številne prednosti za javne naročnike ter da lahko pripelje do drastičnih prihrankov pri projektu gradnje ter do zniževanja projektantskih napak in z njimi povezanih podražitev projekta gradnje.

Za ustrezno in kvalitetno uporabo BIM metodologije pa je potrebno poznavanje same metodologije ter primerna implementacija le te v pogodbah, sklenjenih z udeleženci gradnje, ne glede na to ali gre za klasične pogodbe ali za pogodbe po FIDIC knjigah. Seminar je namenjen predstavitvi BIM metodologije, njeni uporabi v praksi ter pravnim vidikom implementacije le te v pogodbah.

Program

8.30–9.00  Sprejem udeležencem

9.00–10.00  Predstavitev BIM metodologije

  • kaj je BIM
  • prednosti BIM tehnologije
  • uporabna vrednost BIM tehnologije
  • udeleženci procesa BIM    

Predavatelj: Martin Lah

10.00–11.00  Načrtovanje implementacije BIM na projektih

  • kako se implementira BIM na nov projekt
  • informacijska tehnologija, ki podpira procese
  • nove vloge, ki jih zahteva proces BIM    

Predavatelj: Martin Lah

11.00–11.15  Odmor za kavo   

11.15–12.00  Javno naročniški vidik BIM   

Predavateljica: Maja Koršič Potočnik

12.00–13.00  Implementacija BIM metodologije v pogodbe in v FIDIC pogodbe   

Predavateljica: Maja Koršič Potočnik

Predavatelja

Maja Koršič Potočnik
Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.


Martin Lah
Martin Lah, univ.dipl.inž.gr. 

Martin Lah je leta 2008 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je že v začetku posvetil digitalizaciji in re-inženiringu procesov načrtovanja in vodenja projektov v večjem izvajalskem podjetju ter jo nadaljeval v inovativnem BIM svetovalnem podjetju. V podjetju Elea iC in skupini iC deluje kot Vodja BIM implementacije in je zadolžen za stalni razvoj in implementacijo BIM procesov in tehnologij v podjetja in na večje projekte. Vključen je v več delovnih skupin za sistematizacijo BIM metodologije na državni in mednarodni ravni ter redno sledi trendom in deli izkušnje na različnih strokovnih dogodkih.

Kotizacija in plačilo

244,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400170418. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno