Varno in zdravo na dogodke

Trajnostno poslovanje – priprava na CSRD in ESG predpise

Datum: 5. 10. 2022, 9.00–13.00
Lokacija: Spletni seminar
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 307,43 € brez DDV.

O dogodku

Na seminarju bodo predstavljene bistvene informacije o trajnostnem poslovanju organizacije, ki jih mora poznati vsak ključni zaposleni, tako v zasebnem kot v javnem sektorju.

Enotno razumevanje trajnostnih pojmov, načel in ciljev olajšuje sodelovanje zaposlenih, omogoča ustrezno prepoznavanje vplivov poslovanja na naravo, širšo družbo in gospodarstvo ter prispeva k boljšim in hitrejšim rešitvam.

Predstavljene bodo ključne sestavine zakonodajnega svežnja Evropske unije “Pripravljeni na 55” (Fit for 55), nove zahteve glede poročanja in revidiranja (CSRD direktiva idr.) ter dejstva in napovedi, ki pomembno spreminjajo okoliščine poslovanja in povzročajo višje stroške. Zahteve se nanašajo tudi na celotne oskrbne in prodajne verige ter v primeru obvladujoče družbe na skupino povezanih družb. Poslovne modele bo treba prilagoditi ali celo bistveno spremeniti.

Organizacija se na tveganja podnebnih sprememb odziva z ukrepi blaženja (za razogljičenje in biotsko raznovrstnost) ob hkratnem izvajanju ukrepov prilagajanja spremenjenim pogojem poslovanja ter na gospodarsko uspešen in socialno pravičen način. Za ustrezno odločanje je treba nadgraditi informacijske sisteme organizacije, da bodo omogočali zbiranje potrebnih podatkov in pripravo informacijskih podlag za pomembne odločitve, vključno z eksternalijami.

Na seminarju bomo poudarili, katerim področjem je treba nameniti posebno pozornost in katere korake na poti trajnosti naj organizacija izvede.

Komu je izobraževanje namenjeno

Izobraževanje je namenjeno: članom organov vodenja in nadzora, vsem vodjem področij in drugim ključnim zaposlenim v organizaciji ter vsem, ki jih zanima trajnostna prihodnost.

Program

1. Novi predpisi - višji stroški poslovanja

a) Razumevanje pojmov
b) Trajnostni cilji ZN (SDGs)
c) Zahteve EU
d) Dejstva in napovedi

2. Odzivanje na spremenjene okoliščine poslovanja

a) Tveganja in ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov
b) Tveganja in ukrepi prilagajanja spremenjenim pogojem

3. Kako postopati na poti trajnosti

a) Zaveze - poslanstvo, vrednote, vizija, cilji
b) Skupina za trajnost - znanja in sodelovanje
c) Vplivi poslovanja - izhodiščna in ciljna stanja
d) Informacije za odločanje
e) Poročanje
f) Revidiranje

Predavateljica


Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje pri poslovanju, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka. Področje trajnostnega poslovanja dejavno spremlja že petindvajset let. 
Svoja poglobljena znanja in praktične izkušnje s področij računovodstva (predpisanega, stroškovnega, notranjega – kontrolinga), revidiranja računovodskih izkazov in notranjega revidiranja, upravljanja tveganj in korporativnega upravljanja povezuje z značilnostmi trajnostnega poslovanja (s strokovnimi prispevki in predavanji, delovanjem v strokovnih organih, svetovanjem strankam).
 
 

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Vprašanja za predavateljice nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 2. oktobra 2022, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost