Varno in zdravo na dogodke

Priprava na izvedbo lokalnih volitev 2018

Datum: 17. 9. 2018, 8.30–14.00
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 144,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 164,00 € brez DDV.

O dogodku

V novembru, natančno 18. novembra 2018, bodo v vseh slovenskih občinah potekale redne lokalne volitve, zato je Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., v sodelovanju s priznanima strokovnjakoma s področja volilne zakonodaje in lokalne samouprave pripravil izobraževanja z naslovom Priprava na izvedbo lokalnih volitev 2018 in začetek novega mandata organov občine.

Seminarji so namenjeni praktični izvedbi letošnjih lokalnih volitev in odgovorom na konkretna vprašanja iz prakse. Predavatelja bosta znanje podajala na praktičen način, z navedbo primerov.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00  Zaključek mandata organov občine in priprava na konstituiranje občinskega sveta in začetek mandata župana:

‒    priprava organov občine (župan, občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa...) na zaključek mandata
‒    naloge, ki morajo biti končane pred razpisom volitev
‒    pristojnosti dosedanjega župana in naloge občinske uprave
‒    priprava konstitutivne seje
‒    potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter posebnosti
‒    odločanje o mandatih in o ugovorih
‒    protokol in vodenje konstitutivne seje 
‒    imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
‒    nezdružljivost funkcij, ki nastopi takoj po potrditvi mandatov

Predavateljica: Neža Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo

10.00–10.45 Razprava in odgovori na konkretna vprašanja
        
10.45–11.15  Odmor

11.15–12.00 Novosti v volilni zakonodaji:

‒    spremembe Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)
‒    spremembe Zakona o volitvah v državni zbor RS (ZVDZ)
‒    spremembe Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)

12.00–13.00 Volilni postopki in delo občinske volilne komisije:

‒    imenovanje volilnih komisij v povezavi z GDPR
‒    določitev volišč, dostopnih invalidom
‒    postopek kandidiranja
‒    preizkus list kandidatov in kandidatur v povezavi s spremenjeno zakonodajo
‒    volilni imeniki in volilne karte
‒    obveščanje volivcev
‒    oblikovanje volilnih odborov in izplačila nagrade za delo
‒    novitete v zvezi s predčasnim glasovanjem
‒    glasovanje tujcev na lokalnih volitvah
‒    ugotavljanje statistike za potrebe SURS
‒    izvedba glasovanja in ugotavljanje volilnih izidov
‒    veljavnost glasovnic
‒    glasovanje invalidov po pošti

Predavatelj: Gregor Rigler, strokovnjak za izvedbo volilnih postopkov

13.00–14.00 Razprava in odgovori na konkretna vprašanja

Posvet bo potekal izrazito praktično, z navedbo primerov.

Poudarek bo na:

‒    novostih iz volilne in spremljajoče zakonodaje,
‒    konkretnih praktičnih izkušnjah,
‒    opozorilih iz prakse,
‒    odprtih vprašanjih zaključka in pričetka mandata ter volilnih postopkov.

Udeležence prosimo, da:

‒    prinesejo s seboj veljavni statut občine, poslovnik občinskega sveta in druge predpise s tega področja (odlok o volilnih enotah, odlok o plakatiranju, odlok o oglaševanju) ter
‒    pripravijo konkretna vprašanja.

Izobraževanja so namenjena:

‒    vsem, ki se bodo potegovali za funkcije v sistemu lokalne samouprave,
‒    pristojnim, ki bodo morali izpeljati volitve (občinske in mestne volilne komisije),
‒    županom in podžupanom,
‒    sekretarjem komisij za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
‒    direktorjem občinskih uprav ter zaposlenim s področja delovanja občinskega sveta in protokola.

Zaradi velikega zanimanja in omejenih mest si čim prej zagotovite svoje mesto na izobraževanju.

Predavatelja

Neža Vodušek, strokovnjakinja za lokalno samoupravo

Predavateljica Neža Vodušek je univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letno prakso na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev, ki jo je pridobila z delom v Mestni občini Ljubljana in Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V svojem poklicnem življenju se je ukvarjala z izobraževanjem predstavnikov organov občine in občinske uprave na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev (pristojnosti in način dela župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih organov občine, participacija občanov) ter z izobraževanjem o pripravi predpisov občine in nomotehniki ter s strokovno pomočjo občinam. Ima izjemno bogato prakso sodelovanja z občinami pri praktičnem reševanju različnih vprašanj. Po upokojitvi nadaljuje z izobraževanjem.


Gregor Rigler, strokovnjak za izvedbo volilnih postopkov

Predavatelj Gregor Rigler je magister upravnih znanosti in strokovnjak za izvedbo volitev in volilnih postopkov. Na volitvah je začel delati leta 1990 kot član volilnega odbora, nadaljeval kot predsednik volilnega odbora, tajnik komisije volilne enote. Od leta 2006 je tudi tajnik Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, hkrati pa od leta 2007 redno sodeluje z Državno volilno komisijo na voliščih Omnia, kjer potekajo volitve izven kraja stalnega prebivališča. Sodelovanje v različnih organih na volitvah je jamstvo za poznavanje vseh segmentov volilne zakonodaje in volilnih postopkov, predvsem pa ima izredno bogat razpon praktičnih rešitev. V prostem času je generalni sekretar Curling zveze Slovenije.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400170918. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

  • po telefonu pri Suzani Konovič, tel. 01/200 18 33 ali Tanji Kuhar Šalja, tel. 01/200 18 34
  • po e-pošti: seminarji@uradni-list.si

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno

AAA Zlata odličnost