Lokalne volitve 2018

z uvodnimi pojasnili in komentarjem k Zakonu o lokalnih volitvah
Avtor/ji: Uvodna pojasnila k Zakonu o lokalnih volitvah: prof. dr. Franc Grad
Zakon o lokalnih volitvah s komentarjem: prof. dr. Franc Grad in Pavle Svete
Koda: 222222
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Recenzent: Dušan Vučko in
Roman Lavtar
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Ocena:
Lokalne volitve 2018
Cena: 24,90 €

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Knjiga bo vsebovala uvodna pojasnila in komentar k Zakonu o lokalnih volitvah (vključno z novelo ZLV-J) avtorjev prof. dr. Franca Grada in Pavleta Sveteta, recenzenta knjige pa bosta Dušan Vučko (direktor Državne volilne komisije) in Roman Lavtar (vodja Službe za lokalno samoupravo).

Ob tem bodo v knjigi dodani še pomembnejši členi iz Zakona o lokalni samoupravi (vključno z novelo ZLS-S) in členi iz Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, poleg tega pa tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano