Varno in zdravo na dogodke

Praktična delavnica za ponudnike po ZJN-3 - Kako pripraviti dopustno ponudbo?

Datum: 24. 10. 2018, 8.30–15.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 318,90 € brez DDV.

O dogodku

Na delavnici bosta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil predstavili najpomembnejše informacije in seveda tudi napotke, na katere morate biti kot ponudnik, tekom samega postopka javnega naročanja, še posebej pozorni.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

 • Obvezni razlogi za izključitev
 • Dokazila, ki jih naročnik lahko zahteva
 • Preverjanje obstoja razlogov za izključitev
 • Katere pogoje za sodelovanje lahko naročnik zahteva?
 • Izjava ESPD

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

 • Katera ponudba je dopustna?
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb?
 • Odprava računskih napak
 • Pojasnjevanje ponudb

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 ODLOČITEV O ODDAJI

 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Objava odločitve
 • Zahteva za vpogled

14.00–14.30 SPREMEMBE POGODBE

 • Kdaj so spremembe pogodb dovoljenje?

14.30–15.30 PREKRŠKOVNE SANKCIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

 • Vrste prekrškov
 • Prekrškovni postopki
 • Kako se izogniti morebitnim prekrškom?
 • Možnosti ponudnikov v primeru suma storitve prekrška s strani konkurenčnih ponudnikov
 • Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami - kako se ponudnik uvrsti nanjo
 • Sodna praksa na področju prekrškovnih odločb s področja javnih naročil

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400231018. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

AAA Zlata odličnost