Varno in zdravo na dogodke

Posvet: Problematika poviševanja cen v gradbeništvu – vsi deležniki na enem mestu

Datum: 24. 5. 2022, 8.30–18.15
Lokacija: InterContinental Ljubljana
Področje: Gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 299,00 € brez DDV

Situacija rasti cen v gradbeništvu se je povzpela čez vse meje predvidljivega in pričakovanega. Po začetnem šoku, ko so tako izvajalci, kot naročniki zgolj nemočno opazovali dvig cen, je sedaj napočil čas, ko se je treba na situacijo realno odzvati. Odziv ne more biti omejen na dolžnost izvajalcev, naj sami nosijo tveganje povišanja cen, prav tako pa ni mogoče čisto vsega tveganja naprtiti izključno investitorjem.

  • Kje je torej pravična in uravnotežena meja med porazdelitvijo tveganj in kako naj se jo zagotovi?
  • Katere pravne mehanizme imata na voljo izvajalec in investitor in kaj preprečuje njihovo dejansko izvedbo?
  • Kako poiskati uravnotežene rešitve za posla in sklenjene pogodbe, kjer tovrstna situacija ni bila predvidena?

Posvet ima ambiciozen cilj na enem mestu predstaviti poglede, dileme in možne rešitve vseh deležnikov, ki lahko so-oblikujejo rešitev nastale situacije.

Posvet bo moderirala odvetnica mag. Maja Koršič PotočnikOdvetniška pisarna Potočnik Prebil, o. p., d. o. o.

Program

8.00–8.30 Registracija udeležencev

8.30–8.45  Uvodni pozdrav in predstavitev ciljev posveta

8.45–9.10 Kaj se dogaja s cenami v gradbeništvu? 
Edo Škufca, član uprave CGP d. d.

9.10–9.40 Težave in dileme javnih naročnikov v zvezi s spremembami cen v fazi izvajanja pogodbe –  kako reševati težave pri obstoječih postopkih, kjer drastične podražitve ob začetku postopkov niso bile predvidene 
Boštjan Rigler, član uprave DARS

9.40 –10.10 Težave in dileme izvajalcev v zvezi s spremembami cen v fazi izvajanja pogodbe

Boris Sapač, član uprave za komercialo Pomgrad d. d.

Katja Vončina, MAKRO 5 GRADNJE d. o. o.

10.10–10.40 Ustrezne pogodbene določbe v zvezi s spremembami cene in kaj velja, če pogodba nima nobenih določb, ki bi urejale spremembe cene
odvetnica mag. Vesna Sodja, odvetnica v odvetniški pisarni Vesna Sodja

10.40–11.10 Razjasnjevanje stališč in dodatna pojasnila ter vprašanja

11.10–11.40 Odmor

11.40–12.10 Način priprave ponudbe in konkretne možnosti vključevanja tveganj v ponudbeno ceno
Tanja Mahne, vodja oddelka za javna naročila pri Strabag d. o. o.

12.10–12.40 Oddaja ponudbe in sklenitev pogodbe: od kdaj naprej se lahko upoštevajo povišanja
odvetnica Maja Prebil, Odvetniška pisarna Potočnik Prebil, o. p., d. o. o. 

12.40–13.00 Ali obstaja možnost obida fiksnosti cene? odvetnik Jure Herlec Odvetniška družba Herlec Plevnik o.p., d.o.o.

13.00–13.30 Razjasnjevanje stališč in dodatna pojasnila ter vprašanja

13.30–14.30 Odmor za prigrizek

14.30–15.00 Možnosti odstopa od ponudbe in od pogodbe ter kako ravnati, če naročnik ne prizna povišanja cen?
doc. dr. Karmen Lutman, LL.M. (HU Berlin) Docentka na Pravni fakulteti v Ljubljani

14.30–15.00 Stališče Direktorata za javno naročanje
mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja pri Ministrstvu za javno upravo

15.00–15.30 Obligacijsko pravni vidik povišanja pogodbenih cen v fazi izvajanja pogodbe
Miha Vrečko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo pri Ministrstvu za pravosodje in Luka Ivanič, sekretar  Sektorja za civilno zakonodajo v Direktoratu za civilno pravo

16.00–16.30 Razjasnjevanje stališč in dodatna pojasnila ter vprašanja

16.30–16.45 Odmor za kavo

16.45–17.15 Indeks GZS ZGIGM- kako je sestavljen in kako realen je

17.15–17.45 Dokazovanje povišanja cen
Metod Di Batista

17.45–18.15 Razjasnjevanje stališč in dodatna pojasnila ter vprašanja

 

Prijavite se
AAA Zlata odličnost