Gradbeni zakon (GZ-1)

neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom
Avtor/ji: Aleksandra Velkovrh, mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil
Koda: 444444
Založba: Uradni list RS
Format: 14 x 20 cm
Vezava: mehka
Ocena:
Gradbeni zakon (GZ-1)
Cena: 49,00 €

V Državnem zboru je v obravnavi nov predlog Gradbenega zakona (GZ-1), katerega glavni cilj je po besedah zakonodajalca odpraviti neustavnost določb trenutno veljavnega Gradbenega zakona (GZ), ki se nanašajo na ukrepanje inšpektorjev v primeru nelegalne gradnje in neskladne uporaba objekta, in zagotoviti, da bi poseg v pravico do spoštovanja doma zaradi odstranitve objekta temeljil na sodni odločbi, s katero bi sodišče v skladu z odločbo ustavnega sodišča presojalo sorazmernost posega.

Novela prinaša ureditev, ki bo omogočala hitrejši začetek gradnje in izvedbe vzdrževalnih del; za širši nabor del tudi ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje. Uvaja novosti v zvezi z ugotavljanjem skladnosti gradnje s prostorskimi akti in uveljavljanjem drugih sprememb, s čimer pospešuje in poenostavlja postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Predlog vsebuje še težko pričakovane rešitve glede omogočenih legalizacij, tudi v povezavi z rešitvijo lokacijske preveritve v ZUreP-3. Spreminjajo se tudi posamezne določbe v zvezi z izvršbo, jasneje so definirane norme, pri katerih je do zdaj v praksi prihajalo do zadreg in različnih tolmačenj pri njihovem izvajanju.

Avtorice uvodnih pojasnil k novemu Gradbenemu zakonu so izkušene strokovnjakinje, specialistke za gradbeno zakonodajo; novelo obravnavajo celostno in odgovarjajo na ključna vprašanja, ki se porajajo v praksi.

Knjiga bo izšla takoj po sprejetju zakona.

Avtorice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Aleksandra Velkovrh, spec. javne uprave, dipl. inž. grad. 

Aleksandra Velkovrh je gradbeni tehnik, diplomirani gradbeni inženir in specialist javne uprave s področja gradbenega inšpiciranja.  Poklicno pot je začela kot vodja gradbišča pri večjem gradbenem izvajalcu za GOI dela, bila svetovalka župana na občini za področje okolja in prostora, bila državna gradbena inšpektorica, vodila več inšpektoratov, na Ministrstvu za pravosodje izvajala investicije z vidika stroke, javnih naročil in področja FIDIC norm in vodila kabinet na Generalnem sekretariatu vlade. Večino svoje poklice poti tudi predava s področja gradbenih predpisov udeležencem pri graditvi, občinam, ministrstvom, nepremičninskim posrednikom, cenilcem, revizorjem in ostalim. S svojim delom in dodatnimi aktivnostmi stalno prepleta izkušnje z gradbene stroke in zakonodaje s tega področja. Je avtorica številnih člankov in tudi so/avtorica več knjig z gradbenega področja pri družbah Uradni list, Tax-fin-lex, Nebra, Založba forum media,  Obratno podjetniška zbornica in Verlag Dashofer..

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost