Varno in zdravo na dogodke

Kako morajo javni naročniki zaradi nove gradbene zakonodaje prilagoditi razpisne dokumentacije

Datum: 11. 12. 2018, 8.30–15.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 312,68 € brez DDV.

OBVESTILO

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18). Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje.

Komisija za izobraževanje je sprejela sklep, da Uradnemu listu, kot izvajalcu posameznih izobraževanj, za seminar Kako morajo javni naročniki zaradi nove gradbene zakonodaje prilagoditi razpisne dokumentacije dodeli 4 kreditne točke.

O dogodku

1. 6. 2018 je začel veljati nov gradbeni trojček, in sicer Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki nadomešča do sedaj veljavne Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) ter ZUreP-1. Gre za prvo bistveno prenovo gradbene zakonodaje po osamosvojitvi, zaradi česar bodo spremembe imele konkreten vpliv tudi na izvajanje gradbenih projektov pri javnih naročilih.

Javni naročniki morajo vse novosti gradbene zakonodaje implementirati v svoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnih naročil gradenj, projektiranja in nadzora. Naročniki morajo pozanti nove kadrovske in kadrovske referenčne pogoje ter nova merila. Pomembno je, da naročniki v razpisni dokumentaciji zahtevajo ustrezno kadrovsko usposobljenost, ustrezne zavarovalne police ter da se zavedajo, da so po novem ponudbe s podizvajalci močno omejene. Novosti so pri angažiranju strokovnega kadra, zaradi česar je potrebno drugače obravnavati tudi dosedanjo prakso Državne revizijske komisije.

Seminar bo obdelal bistvene spremembe gradbene zakonodaje ter vprašanja, kako je treba prilagoditi razpisne dokumentacije.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.45 Glavne spremembe, ki jih prinaša gradbeni trojček, ki so pomembne z vidika javnega naročanja

10.45–11.00 Odmor za kavo

11.00–12.30 Kako so se spremenili pogoji in merila zaradi novega gradbenega trojčka

12.30–13.15 Odmor za kosilo

13.15–14.00 Kako je treba spremeniti gradbeno pogodbo

14.00–15.00 Kako je treba spremeniti pogodbo o projektiranju in pogodbo o nadzoru

15.00–15.30 Razprava in vprašanja

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400111218. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

 
 
AAA Zlata odličnost