Gradbena pogodba in njene spremembe

Datum: 12. 12. 2019, 9.00–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: Gradnje
Število kreditnih točk: 3 točke
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 312,68 € brez DDV.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na seminarju pridobite 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

O dogodku

Na seminarju bodo predstavljene bistvene spremembe novega Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), s poudarkom na predstavitvi obveznosti posameznih udeležencev, ki izvirajo tako iz javnopravnih predpisov, kakor tudi iz pogodbenih razmerij, torej civilnega prava.

Predstavljena bodo pomembna določila posameznih vrst pogodb, ki jih mora skleniti investitor v razmerju z izvajalcem, projektantom in nadzornikom ter pogodbe izvajalca s podizvalcem.

Predstavljena bodo cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi in sicer predvsem v zvezi z oblikovanjem pogodbene cene, spremembi pogodbene cene, odgovornosti za napake ter vrste zavarovanj pri gradbeni pogodbi.

Program

8.30–9.00         Registracija udeležencev

9.00–10.30       Splošno o gradbeni pogodbi

10.30–10.45     Odmor za kavo

10.45–11.45      Cenovne klavzule pri gradbeni pogodbi

11.45–12.45      Vrste zavarovanj pri gradbeni pogodbi

12.45–13.15      Odmor za prigrizek

13.15–14.30      Odgovornost za napake gradnje in uveljavljanje le-te

14.30–15.30      Spremembe gradbene pogodbe, sklenjene po postopku javnega naročanja

PredavateljiceOdvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Odvetnica mag. Vesna Sodja, Odvetniška pisarna Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400210519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno