Varno in zdravo na dogodke

Brezplačni seminar
Šport in pravo

Datum: 23. 9. 2020, 12.30–15.20
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS in spletni dogodek
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: brezplačno

O dogodku

Ob izidu knjige Šport in pravo vas vabimo na brezplačni seminar. Na seminarju bo sedem strokovnjakov s področja športnega prava, ki so tudi soavtorji najnovejše knjige Šport in pravo, predstavilo zanimive in aktualne teme izbranega pravnega področja.

Predavatelji

Dr. Luka Mišič (docent, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) bo predstavil pravice poklicnih oziroma vrhunskih športnikov (in trenerjev) iz splošnega sistema socialnih zavarovanj (npr. obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje) in morebitnih posebnih shem ter zagotavljanje ekonomske varnosti, npr. v primeru bolezni, v času po koncu športne kariere, v okviru zasebnih zdravstvenih in drugih zavarovanj.

Dr. Vesna Bergant Rakočević (višja sodnica svetnica, arbitrica Arbitražnega sodišča za šport- CAS) bo predstavila VAR (video pomočnik sodnika), katerega uporaba odpira številna vprašanja za prihodnost nogometa in športa nasploh. V športnem pravu je uveljavljeno načelo, da se v sodniške odločitve (field of play decisions) naknadno ne posega s pravnimi sredstvi, seveda pa niso niti predmet izpodbijanja na samem športnem terenu. Športne tekme si drugače ni mogoče zamišljati. A vsaki človekovi odločitvi je lastna možnost napake in napake športnih sodnikov imajo lahko izjemno daljnosežne posledice.

Rožle Prezelj (varuh pravic športnikov, nekdanji vrhunski atlet in olimpijec) bo v svojem prispevku z vidika osebne izkušnje predstavil nastajanje in pomen Deklaracije MOK o pravicah in obveznostih.

Igor Angelovski (LL.M. odvetnik) bo predstavil vlogo varstva človekovih pravic pri preprečevanju dopinga, pri čemer bo večjo pozornost namenil pravici do zasebnosti, varstvu osebnih podatkov, pravici do poštenega postopka, objektivni odgovornosti športnikov in pravici do dela.

Janko Dvoršak (direktor, Slovenska antidoping organizacija, SLOADO) bo v svojem prispevku opozoril na spremembe, ki jih s 1. januarjem 2021 prinašajo novi Svetovni protidopinški kodeks in nova protidopinška pravila v Sloveniji.

Mag. Jure Levovnik (odvetnik-partner, Odvetniška pisarna Jadek&Pensa) bo opozoril na pravne izzive in pasti trženja javne podobe športnika. Le-te je dobro poznati ne le v primeru takšnih in drugačnih kršitev, temveč že ob oblikovanju in sklepanju pogodbenih razmerij. Nekateri od predstavljenih izzivov so posledica zakonske neurejenosti teh razmerij in omejene sodne prakse, drugi globalizacije in tehnološkega napredka, tretji pa želje po davčni optimizaciji prihodkov športnikov in športnih organizacij. Ustrezno upravljanje z njimi je prvi pogoj, da lahko športniki, športne organizacije, sponzorji, oglaševalci in drugi deležniki učinkovito zasledujejo in zavarujejo svoje premoženjske interese v zvezi s trženjem javne podobe športnika.

Dr. Tone Jagodic (svetovalec, Olimpijski komite Slovenije) bo opozoril na razvoj nekaterih tipičnih ravnanj subjektov, ki skušajo z določenimi dejanji pridobiti koristi, ki jih prinaša sponzorstvo; med njimi se zlasti pojavlja »marketing iz zasede (»ambush marketing«). Nihče ne sme poskušati ustvariti vtisa, da je sponzor dogodka ali medijskega prenosa dogodka, ne glede na to, ali je dogodek sponzoriran, če ni sponzor tega dogodka ali medijskega prenosa. Običajno kršilec nima dovoljenja upravičenega subjekta in poskuša izkoristiti prostor, ki pravno ni zaščiten. Ogrožene so vse potencialne oblike sponzorstva, posledično pa se s tem športnim subjektom znatno omeji možnost sklenitve pogodbe s sponzorji. Možne so različne oblike pravnega varstva s področja varstva pravic intelektualne lastnine, konkurenčnega prava, nelojalne konkurence, avtorskih pravic, osebnostnih pravic, odškodninskega prava in posebne zakonodaje, ki je bila sprejeta zato, da se stranke zaščitijo pred marketingom iz zasede.

Komu je seminar namenjen?

Pravnikom, ki delujejo v poslovni in pravosodni praksi: odvetnikom, agentom, pravnikom v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s trženjem športa, pravnikom v športnih organizacijah, sodnikom, arbitrom, športnim zvezam, organizacijam, društvom ter seveda študentom različnih usmeritev in stopenj.

 

Program

12.30–13.00 Prihod in registracija udeležencev

13.00–13.05 Uvodni nagovor (Denis Stroligo, direktor Uradnega lista RS)

13.05–13.10 Uvodni nagovor (Boštjan Koritnik, predsednik Društva za športno pravo)

13.10–13.15 Uvodni nagovor (dr. Grega Strban, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani)

13.15–13.20 Uvodni nagovor (dr. Vesna Bergant Rakočević, urednica in soavtorica knjige)

13.20–13.35 Socialne pravice športnikov in trenerjev v Sloveniji (dr. Luka Mišič)

13.35–13.50 Nogometni VAR kot model objektivizacije sojenja v športu? (dr. Vesna Bergant Rakočević)

13.50–14.05 Športnik v sistemu pravnih pravil (Rožle Prezelj)

14.05–14.20 Preprečevanje dopinga in človekove pravice (Igor Angelovski)

14.20–14.35 Kaj nam prinašajo novi Svetovni protidopinški kodeks 2021 in nova nacionalna protidopinška pravila (Janko Dvoršak)

14.35–14.50 Trženje javne podobe športnika – pravni izzivi in pasti (mag. Jure Levovnik)

14.50–15.05 Sponzorstvo in marketing iz zasede (dr. Tone Jagodic)

15.05–15.20 Zaključek

AAA Zlata odličnost
|