Napoved izida naslednjih številk

Številka
125/2023
predvidoma izide 15. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 4105. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro
UL št. 83, 27. 9. 2002 / Oplotnica
2. 4104. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Oplotnica
UL št. 83, 27. 9. 2002 / Oplotnica
3. 4103. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica
UL št. 83, 27. 9. 2002 / Oplotnica
4. 4102. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica
UL št. 83, 27. 9. 2002 / Oplotnica
5. 4101. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica
UL št. 83, 27. 9. 2002 / Oplotnica
6. 2359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
UL št. 48, 31. 5. 2002 / Oplotnica
7. 1753. Odlok o priznanjih Občine Oplotnica
UL št. 36, 23. 4. 2002 / Oplotnica
8. 1752. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2002
UL št. 36, 23. 4. 2002 / Oplotnica
9. 1236. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
UL št. 29, 4. 4. 2002 / Oplotnica
10. 992. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica
UL št. 22, 13. 3. 2002 / Oplotnica
11. 581. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Oplotnica
UL št. 13, 15. 2. 2002 / Oplotnica
12. 24. Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica
UL št. 1, 4. 1. 2002 / Oplotnica
13. 23. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
UL št. 1, 4. 1. 2002 / Oplotnica
14. 22. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica
UL št. 1, 4. 1. 2002 / Oplotnica
15. 21. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica
UL št. 1, 4. 1. 2002 / Oplotnica
16. 20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
UL št. 1, 4. 1. 2002 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3647
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost